Birinci Basamakta Ağrı Tedavisi

Prof.Dr. Ömer KURU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Bşk.

27 Mart 2017 Pazartesi / 12.00 - 13.00

Sosyal Ağlarda Paylaş :